Już 16 listopada, w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego SMCEBI w Chorzowie, rusza regionalny konkurs informatyczny dla dziewcząt „IT Diamonds”. Jest to ostatni etap edukacyjnego projektu „ITGrA”, w którym wezmą udział 64 uczennice z 8 szkół średnich województwa śląskiego. Konkurs szlifuje młode talenty, odkrywa potencjał tkwiący w rozwoju technologii i popularyzuje informatykę wśród kobiet.

Dobry start w świat IT

Magdalena Rucińska, organizatorka wydarzenia, na co dzień zarządzająca projektami informatycznymi w firmie Capgemini w Katowicach i aktywnie działająca w społeczności zrzeszającej kobiety pracujące w IT, spostrzegła, że im bardziej techniczne stanowisko w branży IT, tym mniejsza liczba kobiet. – Wynika to zapewne z kilku przyczyn, ale najważniejsza to ta, że wciąż obserwujemy niewielki odsetek kobiet na uczelniach IT. W Polsce, dzięki działaniom promocyjnym, odsetek ten stale rośnie, ale wciąż jest na niskim, bo około 15% poziomie. Drugą, ważną przyczyną, czego dowiodły badania, jest zaniżona samoocena własnych kompetencji przez kobiety.
Stąd pomysł na projekt „ITGrA”, czyli „IT Girls rEvolution Academy”. Magdalena Rucińska, prywatnie również mama nastolatki, stojącej przed wyborem kierunku studiów, postanowiła pomóc dziewczętom na etapie szkoły średniej, aby pokazać im świat IT od środka, wesprzeć dziewczyny w odkrywaniu ukrytego potencjału i dać im szerszą perspektywę wyboru. Projekt uzyskał dofinansowanie z fundusza grantowego na działania społeczne w ramach konkursu „Inwestujemy w dobre pomysły” Capgemini. Do udziału w programie zostały zaproszone szkoły z Katowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Mysłowic, Mikołowa, Jaworzna i Tychów. W jego realizację, na zasadzie wolontariatu, zaangażowało się 22 trenerek i trenerów, którzy zawodowo lub naukowo zajmują się IT, oraz 35 wolontariuszek z Capgemini. Z pomocą zespołowi projektowemu przyszli również przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego i partnerskie firmy, wspierające organizację konkursu.

Akademia praktycznych umiejętności

„ITGrA” ruszyła w październiku z kompleksowymi szkoleniami w zakresie programowania i testowania, doradztwa i zarządzania projektami IT, oraz zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem i internetem rzeczy. Nie zabrakło też warsztatów ukierunkowanych na budowanie kompetencji miękkich, w tym zgranej pracy zespołowej. – Pojęcia, które omawiano, były połączone z ćwiczeniami praktycznymi. Co ciekawe, dla dziewczyn realizujących program Matury Międzynarodowej IB, intrygującym stało się, że to, czego uczą się w klasie na zajęciach Computer Science, przekłada się na rzeczywisty model funkcjonowania branży informatycznej. Nic nie wpływa korzystniej na zdobywanie wiedzy, jak powiązanie teorii z praktyką – komentuje Andrzej Mazur, pedagog w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Zajęcia komputerowe odbywały się w Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwerystetu Śląskiego w Sosnowcu, a szkolenia teoretyczne w siedzibie Capgemini w Katowicach. Uczestniczki miały możliwość porozmawiania z programistkami, testerkami, konsultantkami i menadżerkami projektów informatycznych, co pokazało, że świat IT, wbrew stereotypom, jest otwarty również dla kobiet. Joanna Selwa, trenerka w zakresie doradztwa biznesowego, na co dzień pracująca w zespole zajmującym się transformacją biznesową i robotyzacją, mówi – Przekonałam się też, że moje doświadczenie jest czymś cennym, czym mogę podzielić się z młodszym pokoleniem. To bardzo miłe, gdy faktycznie jest się postrzeganym jako tzw. role model. Jestem przekonana, że przynajmniej część uczestniczek zainteresuje się bliżej tą tematyką i będą chciały kontynuować swoją przygodę. Natomiast Barbara Niemiec-Falkus, pedagog z ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich, podsumowuje – Mamy w szkole technikum informatyczne, w którym uczą się w 99% chłopcy – projekt udowadnia, że IT nie jest tylko branżą męską, uświadamia, jak wiele daje możliwości rozwoju i zatrudnienia, jak bardzo jest przy tym różnorodna.

Tomasz Cieślar, założyciel Szkoły Młodego Programisty z Dąbrowy Górniczej i trener z zakresu programowania, dodaje – Na pewno dla wielu uczestniczek świat IT ukazał swoje ludzkie oblicze, którego być może się obawiały. Zobaczyły, że każda może znaleźć w nim coś dla siebie, i że w fantastyczny sposób można łączyć pracę z zabawą. Już sam fakt rozbudzenia tej ciekawości, daje im ogromne szanse na start kariery w tej branży.

Szlifowanie młodych diamentów

Podsumowaniem szkoleń jest konkurs „IT Diamonds”, zamykający program, który odbędzie się 16 listopada w siedzibie SMCEBI Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Konkurs będzie sprawdzianem nabytych umiejętności dla uczennic, które przetestują swoje nowo odkryte talenty techniczne, społeczne i umiejętności praktyczne. W grupach szkolnych stworzą modelowe rozwiązanie IT metodą projektową. Wszystkie zespoły mogą liczyć na nagrody rzeczowe, a najlepsze na kursy programistyczne i bony na sprzęt IT.
Konkursowi towarzyszyć będą liczne wykłady, prowadzone przez partnerów projektu, otwarte dla młodzieży i wszystkich osób zainteresowanych. Będzie można dowiedzieć się więcej o szansach, jakie daje rozwój technologii IT, o zawodzie programisty, zastosowaniach JavaScript, czy o kierunkach Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Dr Katarzyna Trynda, prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, mówi – Włączyliśmy się jako Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych w projekt ITGrA, by przede wszystkim promować, głównie wśród dziewcząt, prowadzone na naszym Wydziale kierunki studiów ze szczególnym uwzględnieniem kierunków informatycznych. Chcemy zachęcić uczestniczki projektu i młodzież uczestniczącą w wykładach, warsztatach i wszelkich innych imprezach związanych z tym projektem do podejmowania studiów wyższych z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Uważamy bowiem, że ukończenie tych studiów determinuje poziom dobrobytu ekonomicznego w przyszłości. Nie są nam znane przypadki, by któryś z absolwentów kierunku Informatyka miał problem ze znalezieniem pracy. Zatrudnienie dostają wszyscy, przeważnie już w trakcie studiów.

Organizatorem konkursu jest Capgemini Polska, partnerem głównym projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, patronem medialnym jest TVP3 Katowice, a partnerami projektu i sponsorami konkursu IT Diamonds są: Activus, AreclorMittal, eq system, Future Collars, IT Focus, Fundacja Pole Rozwoju, Kodilla, Szkoła Młodego Programisty.