Minął niespełna miesiąc od dnia finałowego konkursu i ogłoszenia wyników. W social mediach obserwujemy relacje z przekazania nagród zwycięskim drużynom. Przyszedł czas na podsumowanie projektu. Kolejne jego edycji robimy z myślą o uczennicach i dla ich przyszłości. Ponieważ to one są w centrum tego projektu, zapytaliśmy je o to, jak oceniają udział w przedsięwzięciu, co im się najbardziej podobało, a co możemy polepszyć w kolejnych latach.

Oto krótkie podsumowanie zebranych ankiet ewaluacyjnych. W tym miejscu pragniemy bardzo podziękować wszystkich uczestniczkom, które wypełniły ankietę i podzieliły się swoim feedbackiem. Dzięki niemu my też możemy się uczyć i rozwijać przy kolejnych edycjach projektu.

4,1 – to średnia ocena organizacji i przebiegu Akademii. W dodatkowych komentarzach uczestniczki podkreśliły, że był to miło spędzony czas, ale czasami trudne było wygospodarowanie czasu na udział we wszystkich zajęciach w sobotę.
Mamy świadomość, że udział w projekcie organizowanym w szkolnych klasach byłby mniej obciążający, jednakże sposób organizacji spotkań została mocno zmodyfikowana przez panującą pandemię. Być może w kolejnych latach uda się podzielić moduły na mniejsze części.

78% uczestniczek biorących udział w ankiecie oceniło pozytywnie adekwatność materiałów do potrzeb oraz użyteczność przeprowadzanych ćwiczeń. Ta ocena nas bardzo cieszy. Naszym celem jest to, aby projekt dał jak najwięcej praktycznej i użytecznej wiedzy! Tylko wtedy projekt ITGrA ma sens!

Najwyżej ocenianymi modułami były: Project Management, Autoprezentacja, Sztuczna Inteligencja. Otrzymały one średnią ocen kolejno: 4.46, 4.5 oraz 4.14. Zdecydowany „niedosyt” uczestniczki czuły przy Programowaniu, oczekując większego zgłębienia tematu. I to jest zrozumiałe. Zagadnienie to trudno przedstawić skrótowo w bardzo ograniczonym zakresie. To dla nas wyzwanie na przyszłość – by móc w pełniejszym zakresie przekazać wiedzę z obszaru programowania.

Jako najciekawsze pod względem treści uczestniczki wskazały następujące moduły:
° Sztuczna Inteligencja (wskazana przez 42,9% respondentek)
° Cyberbezpieczeństwo oraz Project Management (które wskazane były przez 35,7% respondentek każda)

Na koniec zapytaliśmy uczennice biorące udział w projekcie, czy warto było zainwestować w niego swój czas – i dlaczego. Oto kilka odpowiedzi:
° „Warto, bo nie tak często trafia się okazja, by zdobyć praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektu informatycznego, a ITGrA właśnie to nam zapewniło.”
° „Oczywiście, że warto! Podczas Akademii można poznać osoby pracujące w IT na co dzień, które dużo opowiadają o tym jak praca w danej dziedzinie faktycznie wygląda. Można dowiedzieć się masy informacji oraz poznać nowe, użyteczne narzędzia.”
° [Projekt] „Otwiera nowe możliwości, uczy pracy zespołowej, podaje kluczowe informacje z IT przydatne w przyszłości.”
° „…warto wziąć udział w Akademii ITGrA, gdyż można dowiedzieć się wielu nowych ciekawych rzeczy i nabyć umiejętności przydatne w później wykonywanym zawodzie”

W imieniu wszystkich wolontariuszy projektu raz jeszcze dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Wypatrujcie projektu ITGrA w przyszłym roku! Mamy nadzieję – do zobaczenia!