IT Girls rEvolution Academy

ITGrA to projekt społeczny, w którego realizację zaangażowany jest zespół trenerów – osób zajmujących się zawodowo i naukowo IT. Każdego roku nasi koledzy i koleżanki poświęcają swój prywatny czas na przygotowanie programu oraz prezentacji, skupiając się na aktualnych trendach świata IT.