IT Girls rEvolution Academy

ITGrA to edukacyjny projekt, skierowany do uczennic szkół średnich – w edycji 2022/2023 z województw dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Jest to projekt społeczny, w którego realizację zaangażowany jest zespół trenerów – osób zajmujących się zawodowo i naukowo IT, wolontariuszy z firmy Capgemini – a także partnerzy. Projekt od 2019 roku co roku uzyskuje dofinansowanie z funduszu grantowego na działania społeczne w ramach konkursu Inwestujemy w dobre pomysły Capgemini Polska.

„Każdy powinien nauczyć się programowania, bo to uczy myślenia” – to słowa Steva Jobsa, które stały się mottem całego wydarzenia. Celem inicjatywy jest rozwijanie pasji do programowania wśród utalentowanych uczennic szkół średnich. Zapraszamy do niego uczennice ze szkół średnich, oraz ponad 20 trenerów, którzy podczas wirtualnych warsztatów w Akademii IT poprowadzą kompleksowe szkolenia z obszaru IT. Dzięki szkoleniom uczestniczki będą miały okazję zdobycia wiedzy z zakresu programowania, testowania, doradztwa i zarządzania projektami IT, a także z obszaru komunikacji w zespole projektowym.

Obecnie niespełna 15% studentów kierunków informatycznych stanowią kobiety. Projekt ma na celu popularyzację rozwoju w obszarze IT wśród kobiet i wzrost ich kompetencji w tej dziedzinie, oraz pokazanie młodym dziewczynom, że wbrew stereotypom, obszar IT jest dostępny i otwarty również dla nich. Chcemy pokazać całym społecznościom szkolnym pozytywne aspekty postępu IT i zaproponować, jak można z nich skorzystać.

Zapoznaj się z harmonogramem IV edycji (2022/2023) ITGrA – Już wkrótce