IT Girls rEvolution Academy

ITGrA to edukacyjny projekt, skierowany do uczennic szkół średnich województwa śląskiego, którego patronem merytorycznym jest Uniwersytet Śląski. Jest to projekt społeczny, w którego realizację zaangażowany jest zespół trenerów – osób zajmujących się zawodowo i naukowo IT, wolontariuszy z firmy Capgemini, oraz przedstawiciele UŚ i partnerzy. Projekt uzyskał dofinansowanie z fundusza grantowego na działania społeczne w ramach konkursu Inwestujemy w dobre pomysły Capgemini Polska.

„Każdy powinien nauczyć się programowania, bo to uczy myślenia” – to słowa Steva Jobsa, które stały się mottem całego wydarzenia. Celem inicjatywy jest rozwijanie pasji do programowania wśród utalentowanych uczennic szkół średnich, szczególnie kierunków informatycznych. Zapraszamy do niego 64 uczennice z 8 szkół z województwa śląskiego, oraz 23 trenerów, którzy podczas warsztatów w Akademii IT poprowadzą w sumie 76 godzin kompleksowych szkoleń z obszaru IT. Dzięki szkoleniom uczestniczki będą miały okazję zdobycia wiedzy z zakresu programowania, testowania, doradztwa i zarządzania projektami IT, a także z obszaru komunikacji w zespole projektowym. Wszystko to w cztery kolejne soboty października, a w listopadzie dziewczęta spotkają się w regionalnym konkursie międzyszkolnym, IT Diamonds, na wydziale Uniwersytetu Śląskiego, gdzie adeptki Akademii IT wykorzystają w praktyce nabyte umiejętności i zbudują metodą projektową modelowe rozwiązanie IT. Nad całością czuwać będzie jury, które wyłoni i nagrodzi trzy zwycięskie drużyny, a uczniowie szkół i rodzice, którzy przyjadą kibicować swoim drużynom, wezmą też udział w warsztatach towarzyszących wydarzeniu.

Obecnie niespełna 15% studentów kierunków informatycznych stanowią kobiety. Projekt ma na celu popularyzację rozwoju w obszarze IT wśród kobiet i wzrost ich kompetencji w tej dziedzinie, oraz pokazanie młodym dziewczynom, że wbrew stereotypom, obszar IT jest dostępny i otwarty również dla nich. Chcemy pokazać całym społecznościom szkolnym pozytywne aspekty postępu IT i zaproponować, jak można z nich skorzystać.

Harmonogram

Warsztaty i szkolenia w Akademii IT

Warsztaty dla wszystkich grup odbywają się w siedzibie Capgemini w Katowicach:

Daty: 5 października, 12 października, 19 października, 26 października
Godzina: I tura 9.00-15.30, II tura 10.00-16.30
Miejsce: Atrium, ul. Graniczna 54, oś. Paderewskiego, Katowice

Warsztaty dla dwóch grup (4 szkoły) odbywają się w siedzibie Capgemini w Katowicach i dla dwóch grup (4 szkoły) na Wydziale UŚ w Sosnowcu:

Daty: 12 października, 26 października
Godzina: 9.00 – 15.30 
Miejsca:
I. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Sosnowiec, ul. Będzińska 39
II. Atrium, ul. Graniczna 54, oś. Paderewskiego, Katowice

Regionalony konkurs międzyszkolny

Data: 16 listopada 
Godzina: 9.00-17.00

Miejsce: UŚ – SMCEBI, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, ul. 41-500 Chorzów